معرفی گیاه

معرفی گیاه پوتوس

/what-is-epipremnum-aureum

گیاه پوتوس جز گیاهان مقاوم آپارتمانی محسوب می شود که نیاز به مراقبت چندانی ندارد، به همین دلیل هم گزینه مناسبی برای زیباسازی به خانه های آپارتمانی و دفاتر اداری محسوب می شود.