پوتوس

نحوه نگهداری از گیاه پوتوس

/keeping-the-epipremnum-aureum-plant

هر گیاهی نیازمند شرایط خاصی برای پرورش و نگهداری است، گیاه پوتوس نیز دارای یک سری شرایط خاص برای نگهداری است. نگهداری از گیاه پوتوس خیلی راحت است به همین منظور این گیاه مناسب افرادی است که به تازگی با گل و گیاه سروکار دارند و یا به دلیل مشغله کاری فرصت مراقبت زیاد از گل های خود را ندارند.


معرفی گیاه پوتوس

/what-is-epipremnum-aureum

گیاه پوتوس جز گیاهان مقاوم آپارتمانی محسوب می شود که نیاز به مراقبت چندانی ندارد، به همین دلیل هم گزینه مناسبی برای زیباسازی به خانه های آپارتمانی و دفاتر اداری محسوب می شود.